Mikroplast

Forskningen vår fokuserer på identifisering, karakterisering, overvåkning og begrensning av plastikk i miljøet

Aktuelt