Mikroplast

Sist oppdatert: 22. mai 2020

Mikroplast kan enkelt defineres som plastbiter og syntetiske fibre under fem millimeter. Mikroplast dannes i hovedsak ved nedbrytning og slitasje av stor plast. Forskningen vår fokuserer på identifisering og karakterisering av kilder og mengder av makro- og mikroplast langs kysten, i miljøet, i luft, vann og mat. Problemstillingen er kompleks og NORCE jobber tverrfaglig for å forstå bredden og dybden av problemet.

Prosjekter

Aktuelt