Mikrobielle næringsnett

Mekanismer som kontrollerer mikroorganismers abundans, biodiversitet og aktvitet for å beskrive og forstå det strukturen og funksjonen til marin mikrobielle nettverk