Mikrobielle næringsnett

Sist oppdatert: 2. jul. 2019

Mekanismer som kontrollerer mikroorganismers abundans, biodiversitet og aktvitet for å beskrive og forstå det strukturen og funksjonen til marin mikrobielle nettverk