Mesometeorologi og havforskning

Mesometeorologi og havforskning har å gjøre med de mellomliggende skalaene mellom synoptiske skalaer for atmosfæriske og oseaniske værsystemer, samt skalaer for turbulensen som disse systemene fremprovoserer. Dette er vitenskapen om hvordan den synoptiske strømmen påvirker tetthet og dynamiske trykkgradienter som oppstår i det indre og i nærheten av havbunn, land og langs kysen.