Modellering og simulering

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

NORCE har en dedikert gruppe forskere som jobber med matematisk modellering som fagfelt i tillegg til mange fagspesifikke forskere som anvender modellering innen sitt fagområde. Det utvikles og benyttes både fysikalsk baserte modeller og databaserte modeller. Innen fysikalsk baserte modeller er hovedvekten av jobben bruk av numeriske metoder, men i generiske tilfeller benyttes også analytiske metoder og dimensjonsanalyse.

Prosjekter

Aktuelt