Marin økologi

Forskning på økosystemenes naturlige funksjoner og effekter av naturlige og menneskeskapte stressorer