Målevitenskap

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Målevitenskap er en av NORCE sine kjernekompetanser og dekker de grunnleggende måleteknologiene som elektromagnetiske målinger, akustiske målinger, optiske målinger og gammamålinger.

Det er en dedikert forskningsgruppe innen Målevitenskap i NORCE Technology.

Aktuelt