Målevitenskap

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

Målevitenskap er en av NORCE sine kjernekompetanser og dekker de grunnleggende måleteknologiene som elektromagnetiske målinger, akustiske målinger, optiske målinger og gammamålinger. Teknologiavdelingen i NORCE har en dedikert forskningsgruppe innen målevitenskap.

Aktuelt