Måleplattformer

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

NORCE er involvert i utvikling av løsninger for pålitelig drift i ekstreme miljøer og for langvarig drift gjennom lavt effektforbruk. Dette inkluderer utvikling av autonome måleplattformer og kjøretøyer, autonome sensorer og bøyer. Vi er også involvert i flere forskningsinfrastrukturer relatert til styring av det marine miljøet.

I tillegg kan vi bistå med:

Miljøobservasjonene brukes til klimaforskning, meteorologiske formål og marin forskning og overvåking - inkludert overvåking nær havoverflaten, i vannsøylen og på dypt hav.