Legevakt

Legevaktene er en kommunal helsetjeneste som skal sikre befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp. Legevakten skal gi råd, diagnostisere og behandle akutte tilstander, og yte hjelp ved ulykker. Legevakten har ansvar for å håndtere telefonhenvendelser og gjennomføre konsultasjoner, sykebesøk og utrykning.

Se også Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Prosjekter

Aktuelt