Klimavariasjoner over tiårsperioder

Variasjoner i klimaet på tiårsskala kan være årsaken til årrekker med tørke, oversvømmelser eller andre ekstreme situasjoner som utfordrer våre liv og samfunn. Vi forsker på årsakene og den geografiske utbredelsen av slike variasjoner i tiårsperioder, og hvorvidt vi kan forutsi slike variasjoner.