Klima- og energipolitikk

Innen forskningsfeltet Klima- og energipolitikk har vi prosjekter som spenner fra befolkningssurveyer om klimaopinion til historiske studier av norsk vannkraftpolitikk. Hovedtyngden av forskningen foregår ved Rokkansenteret.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM: