Jordsystemmodellering

Jordsystemmodeller er verdifulle redskaper som brukes til å studere dynamikken i det klimatiske systemet og brukes blant annet til å forutsi fremtidens klima. Vi utvikler og vedlikeholder den Norske jordsystemmodellen, Norwegian Earth System Model eller NorESM. Dette gjør vi ved å forbedre noen av komponentene slik at vi kan oppnå mer troverdige, høyoppløste simulereringer av klimaet.

Aktuelt