Inkludering og utenforskap

Mange mennesker står utenfor arbeidslivet i Norge i dag, på tross av et ønske om og evne til å delta. Dette gjelder blant annet bosatte flyktninger og unge i fare for å bli uføretrygdet. Ungdom som står utenfor både skole og arbeid betegnes med begrepet NEET (not in employment, education, or training), og er en gruppe i befolkningen som får økende oppmerksomhet. Det er ulike årsaker til at noen havner utenfor, men vi vet i dag mer om hva som skal til for å inkludere personer med ulike utfordringer i arbeidslivet, og slik forebygge effektene av utenforskap. Det best dokumenterte arbeidsrehabiliterings-tiltaket heter Individuell Jobbstøtte, og testes nå ut for nye målgrupper.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Aktuelt