Industriell utnyttelse av mikroalger

Industriell utnyttelse av mikroalger bl.a som råvare for EPA og DHA i fôr til laksefisk er et viktig forskningsområde for senteret for anvendt bioteknologi. Vi har nylig fullført et større prosjekt kalt ProAlgae for FHF og oppdrettsnæringen, hvor vi utredet grunnlaget, kunnskapstatus og muligheter for industriell utnyttelse av marine mikroalger til fôrproduksjon.

Senteret leder også en arbeidspakke som omfatter bioprospektering og produksjon av microalger i EU FP7 prosjektet MIRACLES, som ledes av Universitetet i Wageningen (NL). I dette prosjekt har NORCE og EWOS spesiell fokus på utvikling av mikroalger til fiske fôr. MIRACLES prosjekt har en bred industriell deltagelse med 13 industripartnere, herunder større selskap som Unilever (NL) og DSM (NL).