Helse og omsorg

Innen forskningsfeltet Helse og omsorg har vi prosjekter som spenner fra politikkutforming til tjenesteyting, organisering og samhandling.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.