Global til regional

Regional nedskalering undersøker statistisk og dynamisk hvordan storskala klimaendringer påvirker og blir påvirket av prosesser og effekter med mindre utbredelse. Vi driver forskning for å studere klimafenomen med utbredelse på 1 - 50 kilometer.