Gassutveksling mellom hav og atmosfære

Havet og atmosfæren utveksler gasser og hvordan dette foregår bestemmer konsentrasjonen av gassene i begge miljøene. Gradienten i konsentrasjonene bestemmer om det er havet som avgir gasser til atmosfæren eller motsatt, mens det er utvekslingshastigheten som bestemmer størrelsen av fluksen. Vi undersøker denne utvekslingen ved hjelp av målinger utført på forskningsfartøy, bøyer og frakteskip.