Gassfermentering

Verdiskapning fra C1-basert (CO, CO2, CH4) gassfermentering