Forvaltning og politisk styring

Innen forskningsfeltet Forvaltning og politisk styring har vi prosjekter som spenner fra reformer av NAV, sykehus og utlendingsforvaltning til Offentlig Privat Samarbeid (OPS).

VI FORSKER PÅ TEMA SOM: