Forlengelse av tidsserier

Så lenge vi har gjort målinger av klimaet, så har vi sluppet ut klimagasser. Derfor har vi ingen tidsserier med instrumentale målinger som er fri for menneskelig påvirkning. NORCE rekonstruerer derfor parameterne som påvirker klimaet ved hjelp av proksier, altså stedfortredere for parameterne, for å utvide tidsseriene tilbake i tid til slik det var før vi begynte med vår innblanding. Dette er viktig for å forstå de naturlige komponentene i klimaet.