Ferskvannsøkologi

Økosystem i ferskvann med vekt på fisk, bunndyr og fysisk-kjemisk miljø.