Entreprenørskap

Innen forskningsfeltet entreprenørskap jobber vi med ulike perspektiver på bedriftsetablering blant innvandrere, også kalt innvandrerentreprenørskap.

Vi forsker på tema som: