Eldres helse

Innen forskningsfeltet eldres helse har vi prosjekter som spenner fra eldre, friske arbeidstakere til skrøpelige sykehjemspasienter med demens.

Vi forsker på tema som: