Distribuert temperaturmåling (DTS)

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE har en enhet for distribuerte temperaturmålinger (Distributed Temperature Sensing, DTS), som brukes i en lang rekke prosjekter fra geotermisk energi til prosessindustrien. Enheten har fire kanaler, 5 km rekkevidde med 1,5 meter romlig oppløsning. Kontakt oss for mer informasjon.