<
<
Distribuert temperaturmåling (DTS)

Distribuert temperaturmåling (DTS)

Enhet for distribuerte temperaturmålinger

NORCE har en enhet for distribuerte temperaturmålinger (Distributed Temperature Sensing, DTS), som brukes i en lang rekke prosjekter fra geotermisk energi til prosessindustrien.

Enheten har fire kanaler, 5 km rekkevidde med 1,5 meter romlig oppløsning. Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt
Peter James Thomas

Målevitenskap Sjefsforsker - Bergen

peth@norceresearch.no

+47 911 31 378