CCS / CCUS: Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring

Sist oppdatert: 22. nov. 2021

CO2 er en av de drivhusgassene som bidrar sterkest til den globale oppvarmingen. Store mengder CO2 slippes ut i atmosfæren, både fra den tradisjonelle olje- og gassproduksjonen og fra den tradisjonelle prosessindustrien.

Å få redusert utslippene av CO2 vil derfor være et viktig bidrag for å bremse oppvarmingen. Dette kan gjøres ved at CO2 «fanges» som del av energi- eller industriproduksjonen. Gassen lagres så på en slik måte at den ikke slipper ut i atmosfæren. CO2 kan også brukes i nye produkter/tjenester.

For å komme dit trenger vi teknologi for å fange CO2, teknologi for lagring og overvåking av CO2, og metoder for transport av CO2 fra der den blir produsert til der den skal bli lagret.

I NORCE utnytter vi vår sterke kompetanse på geologi og reservoarteknologi i arbeidet med å finne trygge og langsiktige løsninger for lagring av CO2 under havbunnen.

Vi har sterke miljøer for sensorteknologi og miljøovervåking. NORCE forsker på løsninger for overvåkning av selve lagringsreservoarene, overvåkningen av sjøbunnen og av vannsøylen i nærheten av reservoarene. Vi utvikler også teknologi for overvåkning av rør som transporterer gassen.

NORCE arbeider med å finne gode løsninger for petroleumsindustrien med tanke på nedstengning av gamle olje og gassbrønner der sjansen for lekkasje av CO2 kan være ganske stor.

NORCE forsker også på hvordan man kan utnytte CO2 som en ressurs. NORCE er med i Algepiloten på Mongstad hvor vi utnytter fotosyntesen, kombinasjonen av næringsstoffer, vann, CO2 og sollys, til å produsere omega-3-rike mikroalger, som kan bli en ny kilde til omega-3 i fiskefôr.

Prosjekter

CSSR logo v2
Prosjekt

Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR)

Prosjekt

Impact of CO2 impurities and additives in CCS

FRISK1
Prosjekt

FRISK - Quantification of fault-related leakage risk

Prosjekt

INJECTWELL - Experimental and Numerical Assessments of CO2 Injectivity and Flow Assurance during Storage in Depleted Hydrocarbon Reservoirs

INJECTWELL is a CLIMT DEMO project coordinated by NORCE that runs from May 2020 to December 2023.

Sleipner 3layers
Prosjekt

Benchmarking VE simulation methods against seismic history at Sleipner

Prosjekt

HPC Simulation Software for the Gigatonne Storage Challenge

Den aller første simuleringsteknologien som oppfyller kravene til reservoarskala-simulering kombinert med nødvendige funksjoner for trykkstyring samtidig på flere steder i et sedimentbasseng.

Prosjekt

Measurement technologies for CO2 transport and storage

ACTOM logo colour highres wave
Prosjekt

ACTOM, Act on offshore monitoring

New Microsoft Power Point Presentation
Prosjekt

UNCOVER - Understanding of CO2 dissolution in oil by convection-driving mixing and wettability alteration

Prosjekt

Public perceptions of carbon capture and storage

Horisontal 2
Prosjekt

DigiMon - Digital Monitoring of CO2 storage projects

Image for project MICAP page
Prosjekt

Efficient models for Microbially Induced CAlcite Precipitation as a seal for CO2 storage (Project MICAP)

Picture 1
Prosjekt

Fundamentals of CO2-Hydrocarbon Interactions for CO2 storage with EOR/EGR in offshore reservoirs: modeling, numerical methods and upscaling

Prosjekt

CO2 Storage in the North Sea: Quantification of Uncertainties and Error Reduction (CONQUER)

Prosjekt

ECO2 - Sub-seabed CO2 Storage: Impact on Marine Ecosystems

Picture1
Prosjekt

PROTECT

Aktuelt