CCS / CCUS: Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring

Sist oppdatert: 22. nov. 2021

CO2 er en av de drivhusgassene som bidrar sterkest til den globale oppvarmingen. Store mengder CO2 slippes ut i atmosfæren, både fra den tradisjonelle olje- og gassproduksjonen og fra den tradisjonelle prosessindustrien.

Å få redusert utslippene av CO2 vil derfor være et viktig bidrag for å bremse oppvarmingen. Dette kan gjøres ved at CO2 «fanges» som del av energi- eller industriproduksjonen. Gassen lagres så på en slik måte at den ikke slipper ut i atmosfæren. CO2 kan også brukes i nye produkter/tjenester.

For å komme dit trenger vi teknologi for å fange CO2, teknologi for lagring og overvåking av CO2, og metoder for transport av CO2 fra der den blir produsert til der den skal bli lagret.

I NORCE utnytter vi vår sterke kompetanse på geologi og reservoarteknologi i arbeidet med å finne trygge og langsiktige løsninger for lagring av CO2 under havbunnen.

Vi har sterke miljøer for sensorteknologi og miljøovervåking. NORCE forsker på løsninger for overvåkning av selve lagringsreservoarene, overvåkningen av sjøbunnen og av vannsøylen i nærheten av reservoarene. Vi utvikler også teknologi for overvåkning av rør som transporterer gassen.

NORCE arbeider med å finne gode løsninger for petroleumsindustrien med tanke på nedstengning av gamle olje og gassbrønner der sjansen for lekkasje av CO2 kan være ganske stor.

NORCE forsker også på hvordan man kan utnytte CO2 som en ressurs. NORCE er med i Algepiloten på Mongstad hvor vi utnytter fotosyntesen, kombinasjonen av næringsstoffer, vann, CO2 og sollys, til å produsere omega-3-rike mikroalger, som kan bli en ny kilde til omega-3 i fiskefôr.

Prosjekter

Aktuelt