Biobank

Forskningsgruppen for Anvendt Bioteknologi ved NORCE tok initiativet til etablering av en marin biobank i Bergen for marine mikroorganismer i samarbeid med den nasjonale, marine biobanken i Tromsø (MarBank).

Prosjektet finansieres nå av NFR med sikte på å beskrive og sikre verdifull biodiversitet, samt styrke grunnlaget for marin bioprospektering. Samtidig bidrar forskergruppen til å etablere operasjonelle rutiner og retningslinjer, samt en forretningsmodell for det nasjonale nettverket av marine biobanker. Med utgangspunkt i biobanken bidrar forskergruppen til å utvikle det hittil uutnyttede potensialet for verdiskapning som finnes i det tunge marine forskningsmiljøet ved UiB.