Atmosfærisk og marin transport

Prosesser med horisontal og vertikal utveksling i øvre hav og nedre atmosfære, inkludert endringer i kryssfasen luft og hav, bestemmer oppdeling av varme og bevegelsesmengde, og påvirker fordelingen av kjemiske og biologiske arter, partikler, dråper og bobler i havet. Utvekslinger reflekterer en kombinasjon av gjennomsnittlige strømmer, turbulens og mikroskalabevegelse gjennom mediet, som et resultat av en ulikhet eller treghet i tetthet.

Spesialtilpassede moduler har blitt innarbeidet i atmosfæriske og oseaniske modeller som brukes i gruppen, med implementering av studier av budsjetter for masse og bevegelsesmengde knyttet til fysisk og kjemisk transport.