Angst

Sist oppdatert: 8. nov. 2019

Om lag 30 prosent av den norske befolkningen blir rammet av angst i løpet av livet, og angst er dermed en av de vanligste psykiske helseplagene i Norge. Ofte opptrer angst i kombinasjon med depresjon.

NORCE jobber med evaluering av forebyggende tiltak (kognitiv atferdsterapi) i skolehelsetjenesten for ungdom med angstproblemer og tilbyr også en ettårig utdanning for fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten i behandling og forebygging av angst hos barn og ungdom.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Prosjekter

KontaktpersonAktuelt