Angst

Om lag 30 prosent av den norske befolkningen blir rammet av angst i løpet av livet, og angst er dermed en av de vanligste psykiske helseplagene i Norge. Ofte opptrer angst i kombinasjon med depresjon.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.