Allokering av hydrokarboner

Sist oppdatert: 20. feb. 2020

Ved å bygge på kunnskap tilegnet gjennom flere tiår innen målesystemer, usikkerhetsanalyse, optimaliseringsmetodikk og risikoanalyse har NORCE utviklet inngående kunnskap innen analyse av allokeringssystemer. Vi jobber tett med industrien og utfører industrielle ekspertprosjekter relatert til risiko-kost-nytte analyser for allokeringssystemer basert på felt- og eierskapsusikkerhet.

Vi har utviklet et internt modulært Monte-Carlo-basert forskningsrammeverk som gjør oss i stand til å utføre numerisk usikkerhetsanalyse av komplekse allokeringssystemer ved å modellere forplanting av usikkerhet gjennom systemene.

NORCE er vertskap for industriprosjektet (JIP) "Cross Dicipline Hydrocarbon Allocation" med tre O&G-operatører som prosjektpartnere og varighet 2019 - 2022.

Aktuelt