Norce Teknologi 05 W Norce Teknologi 05 W

Teknologi

Vi utvikler teknologi som brukes på havbunnen så vel som ute i verdensrommet.

Våre løsninger brukes innenfor sektorer som samferdsel, havbruk, energi, samfunnssikkerhet og medisin. Vi jobber tett med andre forskningsområder for å finne nye svar og bedre løsninger.

Vi har sterke teknologiske fagmiljøer med kompetanse innen kybernetikk, modellering, programvare-utvikling, data analyse, Big Data, maskinlæring, visualisering, bilde- og videoanalyse, avansert vedlikehold, mekatronikk, smart instrumentering, signalbehandling, kartlegging fra droner, energisystemer og ren energi.

Energi

Vi jobber med bore og brønnteknologi med særlig kompetanse innen digital drilling, automatisering, plugging av brønner, modellering av nedihullsprosesser og CO2 fangst og transport. Vi gjennomfører fullskala eksperimenter, testing og kvalifisering av utstyr.

Vi jobber med fornybar energi og energisystemer.

Modellering og computing

Vi jobber med industriell simulering, instrumentering og testing og vi jobber med databehandling, Big Data og maskinlæring.

Måleteknologi

Vi jobber med måleteknologi, smarte sensorer og sensornettverk. Vi jobber med kartleggingsteknologi til ubemannede fartøyer (droner) i luft og vann Vi utvikler teknologi for overvåking av hav og kyst.

Helse

Vi jobber med overføring av teknologi, metoder og kompetanse mellom petroleumsteknologi og medisinsk teknologi.

Våre fagmiljøer innen teknologi finner du i Tromsø, Bergen, Haugesund, , Stavanger, Kristiansand og Grimstad.