Norce Helse 12 W Norce Helse 12 W

Helse

Vi utfører forskning og utdanning som er viktig for helsen i alle faser av livet.

Evaluering, effektstudier og tjenesteinnovasjon

Vi evaluerer og forsker på helsepolitikk og det nasjonale helse- og velferdssystemet i offentlig og privat sektor. Målet er hele tiden ny kunnskap, og bedre tjenester for brukerne.

Forskere fremskaffer unik kunnskap som bidrar til å styrke det psykiske helsetilbudet for barn og unge. Vi er i forskningsfronten innenfor temaer som søvn, mobbing, barnevern og musikkterapi.

Vi forsker på arbeidshelse og har ledende miljøer innen effektforskning på sykefraværstiltak og tiltak for inkludering i arbeidslivet.

Vi har nasjonalt ledende miljøer innenfor eldremedisin og legevaktmedisin, som er med på å øke kvaliteten og produktiviteten i de kommunale helsetjenester.

Vi driver innovasjon, forskning og utvikling innenfor medisinsk teknologi med særlig vekt på programvare, sensorer og elektronikk.

Fagmiljøene våre innen helse finner du i hovedsak i Bergen.