Forskning og innovasjon

Skroll nedover og få oversikten over våre viktigste forskningstema.

Forskningsområder

NORCE samler spisskompetanse på tvers av fagområder og bransjer for sammen med næringsliv og offentlig sektor å bidra til nødvendig nyskaping og omstilling.

Energi
Energi
Helseikon Blaa
Helse
Klima
Klima
Miljo
Miljø
Samfunn
Samfunn
Teknologi
Teknologi