<
<
Arbeidsliv og inkludering

Arbeidsliv og inkludering

Måler effekter av arbeidsrettede tiltak

Forskningsgruppen knytter sammen helse- og samfunnsvitenskapelig kunnskap som er til nytte for den enkelte og for samfunnet. Forskningen er samfunnsnær og søker å bidra til gode, aktive liv i et samfunn som har plass til alle.

Vi har særlig kompetanse på effektmålinger og evaluering av arbeidsrettede tiltak, kunnskapsoppsummeringer, og sykefraværsforskning.

Vi har samarbeider med enheter i kommuner og fylkeskommuner, og har gjennomført prosjekter for KS, NAV, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Vi driver kunnskapsformidling gjennom foredrag om sykefravær og retur til arbeid, arbeidsdeltakelse, arbeidsinkludering, unge utenfor skole og arbeidsliv, og bidrar i innovasjonsprosesser knyttet til utvikling av nye tiltak som har til hensikt å øke deltakelse i samfunns- og arbeidsliv for personer som står utenfor. I disse prosessene kan vi bidra med kunnskap om intervensjonslogikk, prosess- og effektevalueringer av tiltak.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Tonje Fyhn

Arbeidsliv og inkludering Forskningsleder Arbeidsliv og inkludering - Bergen

tofy@norceresearch.no
+47 56 10 72 27

Et bærekraftig velferdssamfunn må øke tilgangen til arbeid for flere i yrkesaktiv alder. Ved å måle effekten av ulike arbeidsrettede tiltak, og å foreta systematiske evalueringer av dem, vil vi bidra til et arbeidsliv som har plass til flest mulig. Målet er at kunnskapen vi produserer kan danne grunnlaget for politiske beslutninger knyttet til helse og arbeidsdeltakelse.

Våre viktigste forskningsområder er:

  1. Arbeidsdeltakelse blant unge utenfor skole og arbeidsliv (NEET), og personer med ulike helseplager, funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.
  2. Tilpasset oppfølging og koordinering av sykmeldte.
  3. Evaluering av arbeidsrettede tiltak, som Individuell jobbstøtte (IPS)
  4. Sosial ulikhet i helse og samfunnsdeltagelse.
  5. Betydning av fysisk aktivitet for sykefravær og arbeidsevne.
Møt forskerteamet
Irene Larsen Øyeflaten

Forsker II - Bergen
iroy@norceresearch.no
+47 56 10 72 99

Martin Skagseth

Forsker II - Bergen
mask@norceresearch.no
+47 56 10 76 55

Merete Labriola

Forsker I - Bergen
mela@norceresearch.no
+47 56 10 76 48

Vigdis Sveinsdottir

Forsker II - Bergen
visv@norceresearch.no
+47 56 10 72 87

Se alle prosjekter

Innsikt

Vakker natur er ikke nok: Distriktskommunene må tenke nytt for å snu befolkningsnedgangen

Aktuelt

Skal forske på forebygging av frafall i Agder