Videreutdanninger

Etter- og videreutdanninger

Sist oppdatert: Feb 23, 2021

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom

​Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning, 2019-2020 (30 stp)

Videreutdanning i foreldreveiledning (30 stp) - De Utrolige Årene

Spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse

Videreutdanning i familieterapi, 2018-2020

Ettårig utdanning i utviklingsstøttende rådgivning og triangulerte samtaler med barn (2019-2020)

Utdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 2. studieår, 2019-2020 (RBUP Øst og Sør)

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier, 2020 (RBUP Øst og Sør)