Om RKBU Vest

Sist oppdatert: Aug 3, 2021

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest) utvikler og driver forskning, utdanning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse og barnevern.

Formålet med RKBU Vest er å bidra til å øke kvaliteten på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Målgruppe: Alle som jobber med barn og unge

RKBU Vest er ett av fire RKBU/RBUP-er i Norge. Les vår felles fagblogg tilbeste.no

RKBU Vest mottar årlige oppdragsbrev fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.