Kunnskapsbaserte tjenester

Vi bidrar med kunnskap om hva som er virksomme tiltak med å evaluere tiltak, tester og kartleggingsverktøy.

Sist oppdatert: Oct 4, 2019

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. RBUP Øst og Sør er ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest).