De Utrolige Årene - utviklingsstøttende programmer

DUÅ er en programserie med åtte utviklingsstøttende programmer som fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Noen av programmene er universalforebyggende, andre er indikert forebyggende, og de resterende er tilrettelagt for behandling av atferds- og sosiale vansker hos barn.

Sist oppdatert: May 25, 2021

DUÅs nettside

Målgruppen er barn i alderen 0 – 12 år.

Norsk og internasjonal forskning viser at gruppetilbud via DUÅ gir god nytteverdi, både som forebyggende og behandlende tiltak.

  • Relasjonen mellom voksne og barn blir mer positiv etter deltakelse.
  • Stressnivået i familiene går ned.
  • Foreldres oppdragelsesstrategier blir bedre og mer positive enn de var før.
  • I behandlingsgrupper for henviste barn reduseres atferdsvanskene betydelig for to av tre barn.
  • 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke lenger kriteriene for diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ.

De Utrolige Årene finansieres av Helsedirektoratet. Implementering av programmene ledes fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord; RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet i nært samarbeid med RKBU Vest, RKBU Midt-Norge og St.Olavs Hospital

RKBU Vest har egne ansatte som jobber med opplæring, veiledning og implementering av DUÅs programserie i regionen. RKBU Vest har også nasjonal tyngdepunktfunksjon i forhold til implementering av DUÅs babyprogram. Regionsenteret er representert i DUÅs lederteam.

Ansvarsfordeling av DUÅs aktiviteter mellom RKBU Nord og RKBU Vest


DUÅs Facebookside

Kontakt DUÅ

The Incredible Years® (DUÅs) amerikanske nettside


The Incredible Years® og De Utrolige Årene er beskyttet av copyright ©, The Incredible Years® Programs