Mapping and supervision of marine resources

Sist oppdatert: Feb 27, 2020

NORCE bidrar til FoU av observasjonssystemer og avanserte programvareløsninger for kartlegging og overvåking av de marine ressursene. Vi jobber for en bærekraftig forvaltning av havet og ressursene. Siden 1980-tallet har NORCE samarbeidet med Havforskningsinstituttet (HI) om utvikling av avansert vitenskapelig programvare og analyseverktøy for å kartlegge pelagiske og demersale ressurser fra marine akustiske data. Et resultat av dette samarbeidet er programvaren LSSS som har en stor brukerbase og som fortsatt er i aktiv utvikling. [New paragraph]

Ved å anvende kompetanse innen bildeanalyse og bildeprosessering kan man oppnå automatisk forbehandling av videosekvenser for effektiv kartlegging av marine habitater. Ved også å bruke maskinlæringsteknikker kan systemet identifisere og beskrive objekter av interesse i videoer og bilder. NORCE har ekspertise til å sette opp og kjøre datainnsamlingskampanjer for overvåking av havoverflaten, vannsøylen og den bentiske sone. Dette inkluderer design, bygging og testing av målesystemer samt datahåndtering, overvåking av data og dataanalyse.

LSSS

LSSS is a software designed for post-processing of acoustical data from multi-frequency echo sounders for marine stock assessment and for use within marine research. NORCE started the development of LSSS 2002 in collaboration with the Institute of Marine Research (IMR). LSSS is still in active development and has more than 100 registered users. The product and courses are available via MAREC. The primary strength of LSSS is to offer rapid interpretation of large amounts of data. All functionality has been built with the intention of enabling a typical user to interpret one full day of survey data in about 2 hours. A main feature of LSSS is statistical categorisation. A special system is used for defining categories by selecting data samples representative for each category. New data can then be categorised based on the properties of the training data. The categorisation produces a new type of datagrams which can be viewed on-screen or written to file.

MAREC

News