en

<
<
SHOT 2022

SHOT 2022

Formålet med dette prosjektet er to-delt. Første del består av å gjennomføre en ny runde av Studentenes Helse – og Trivselsundersøkelser (SHoT2022). SHoT har tidligere blitt gjennomført i 2010, 2014 og 2018, samt en COVID-19-tilleggsundersøkelse i 2021. Alle heltidsstudenter i Norge (inkludert utenlandske studenter som studerer i Norge) vil i februar 2022 bli invitert til å fylle ut et internettbasert spørreskjema der de blir spurt om ulike forhold knyttet sin psykiske og fysiske helse, livsstilsfaktorer, og trivsel rundt studiesituasjonen sin. Andre del av prosjektet består av å koble data fra denne undersøkelsen mot eksisterende nasjonale registre og tidligere helseundersøkelser, inkl. SHOT. Denne delen av prosjektet vil gi oss ny og viktig kunnskap både om tidlige risikofaktorer, samt om hvordan helse og trivsel i studietiden henger sammen med akademisk prestasjon, og senere helse og tilknytning til arbeidslivet.

Project facts

Name

SHOT 2022

Status

Active

Duration

07.02.22 - 07.02.32

Project members

Børge Sivertsen
Kari Jussi Lønning
Robert Smith
Jens Christoffer Skogen
Øystein Vedaa
Leif Edvard Aarø
Michael Grasdalsmoen
Marit Knapstad