en

<
<
Musikkterapi for premature barn og deres foreldre - hovedstudie (LongSTEP)

Musikkterapi for premature barn og deres foreldre - hovedstudie (LongSTEP)

Hovedstudien LongSTEP tar sikte på å evaluere effekten av musikkterapi på det emosjonelle båndet mellom premature barn og deres foreldre under sykehusinnleggelse og etter utskriving fra sykehuset. Studien bygger på en forundersøkelse av LongSTEP utført i Norge, og er forankret i kunnskapshullene som ble identifisert i en tidligere meta-analyse utført av vårt forskerteam, nemlig å vurdere langtidseffekter av musikkterapi. Deltakere i denne internasjonale randomiserte kontrollerte studien vil bli randomisert til å få: 1) standardbehandling med eller uten musikkterapi under nyfødtintensivbehandling, og 2) standardoppfølging med eller uten musikkterapi i de første 6 månedene etter utskriving fra sykehuset. Musikkterapitilbudet vil bygge på og stimulere foreldrenes deltakelse, der musikkterapeuten vil gi støtte og veiledning som kan gjøre det mulig for foreldrene å bruke sine egne stemmer og ressurser for å fremme utviklingsmessig tilpasset og samregulert samspill med barna sine.

Project facts

Name

Musikkterapi for premature barn og deres foreldre - hovedstudie (LongSTEP)

Status

Active

Duration

07.06.18 - 01.04.23

Project members

Cochavit Elefant
Bente Johanne Vederhus
Anne Lee Solevåg
Mark Ettenberger
Heidi Glosli