Med nytt nordisk blikk på totalforvaltning av verdiene i havet

SUREAQUA er et nordisk senter for fremragende forskning ledet av NORCE, med oppgaven å sikre tverrfaglig utvikling og deling av kunnskap, samt bygging av nettverk som sikrer mangfold og bærekraftig ressursbruk innen fagfeltet Bioøkonomi.