Legevaktens historie

What we do

I dette prosjektet har Steinar Hunskår og Hogne Sandvik beskrevet utviklingen av legevaktmedisin i Norge, fra middelalderens bartskjærboder helt frem til 2015. Det har resultert i boken: Legevaktens historie. Fra barberkirurg til digital vaktlege.

Legevaktens historie er både lang og kort, alt etter perspektivet. Allerede lenge før de første legene kom til Norge fantes det en «legevakt» som ble ivaretatt av barberkirurger. Senere måtte distriktsleger og praktiserende allmennleger ta seg av skader og akutte sykdomstilfeller, uten at dette var organisert som en formell legevaktordning.

Selv om legevaktfunksjonen er gammel, er legevakthistorien bemerkelsesverdig kort hvis vi leter etter sporene av legevakten som ord, begrep, system eller eget fagfelt. Riktig nok har legevaktene i Oslo og Bergen passert hundreårsmerket. Men nasjonal tenkning om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus startet kanskje så seint som på 1960-tallet, utviklet seg på 1970-tallet og ble del av nasjonal helsepolitikk først på 1980-tallet.

Boken kan bestilles boken via epost: historie@norceresearch.no

Pris kr 250,- (+ porto kr. 120,-)

News