Kan vi unngå alvorlige komplikasjoner til hjerteflimmer hos brukere av hjemmebaserte tjenester?

Atrieflimmer (AF) er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen hos voksne. Forekomsten av AF øker med økende alder og med tilstedeværelse av andre sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Hos ca. 1/3 av pasientene med AF er ikke tilstanden erkjent. Uoppdaget og/eller ubehandlet AF er en hyppig årsak til hjerneslag og hjertesvikt. Forebyggende behandling anbefales derfor til pasienter i risikogruppen dersom AF påvises. I Norge mottar i dag minst 150 000 mennesker kommunale hjemmetjenester, men det foreligger få kliniske studier i denne gruppen. Risikoen for AF og AF-relaterte komplikasjoner antas høy pga høy alder og flere tilleggssykdommer enn i befolkningen generelt. Den potensielle nytteverdien av AF screening og forebyggende behandling er følgelig stor. Et vanlig EKG-opptak er ikke egnet for å oppdage episodevise anfall med AF. Langtids-EKG registrering øker sannsynligheten for å oppdage dette, men tradisjonelt langtids-EKG registrering vha Holter-apparat lite egnet til screeningformål. Det er derfor et stort behov for nye digitale helseteknologier som kan muliggjøre personsentrert, integrert og proaktiv omsorg. I denne studien ønsker vi å undersøke om det er mulig å screene for AF blant brukere av hjemmebasert omsorgstjenester ved hjelp av den nye norske hjertesensoren ECG247.