KABIS

Havbruksnæringen, forskning og utdanning står samlet i storprosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon». KABIS retter seg inn mot næringsrelevante problemstillinger.

Kabis Kickoff Gruppebilde Web
Havbruksnæringen, forskning og utdanning samlet på oppstartmøtet for prosjektet KABIS, Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon, 29. mai 2018 i Bergen. (Foto: Andreas R. Graven)

Det 6-årige prosjektet skal blant annet bidra til ny kunnskap og innovasjon innen produksjonsteknologi for oppdrettsnæringen, for å oppnå en enda mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon av laksefisk.

KABIS er særlig rettet mot selskaper som jobber for å utvikle og drifte nye, og mer bærekraftige oppdrettssystemer.

For å få til bærekraftig vekst, har KABIS-prosjektet som mål å løse flere av utfordringene som industrien selv har definert. De tre mest sentrale utfordringene er:

* Utvikle ny kunnskap og teknologi som fremmer miljøvennlig produksjon av laksefisk.
* Mobilisere ny kunnskap for å optimalisere produksjon i RAS og S-CCS.
* Forenkle opptak og bruk av nye forskningsresultater og produksjonsprosesser i næringen.

Disse bedriftene er partnere i prosjektet: Lerøy Seafood Group ASA, Grieg Seafood ASA, Marine Harvest, Bremnes Seashore, Hardingsmolt, Sævareid Fiskeanlegg, Blom fiskeoppdrett, Linga laks, Eide fjordbruk, Ecomerden og Merdslippen.

Det samlede budsjettet i KABIS lyder på 55 millioner kroner, hvor det er bidrag både av offentlige midler, fra næringen selv og med egeninnsats fra forskningsaktørene i prosjektet.

NORCE leder KABIS, og har med seg Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, NCE Seafood Innovation Cluster og 12 akvakulturbedrifter i KABIS. Forskningsrådets program FORREGION støtter prosjektet med inntil 30 millioner kroner.