Go straight to content
<
<
Diagnosemønstre, helsetjenesteforløp og arbeidsdeltagelse hos kvinner i overgangsalderen

Diagnosemønstre, helsetjenesteforløp og arbeidsdeltagelse hos kvinner i overgangsalderen

Hvert år går 27.500 norske kvinner inn i overgangsalderen og 30% får betydelige helseplager som reduserer deres livskvalitet, arbeidskapasitet og kan bidra til sykefravær og uførepensjon. Ved å sammenstille data fra Folkeregisteret, Forløpsdatabasen trygd, Utdanningsdatabasen, Kommunalt pasient- og brukerregister, Norsk pasientregister, Legemiddelregisteret, og Fastlegeregisteret, vil prosjektet bidra med ny kunnskap om diagnose- og medisineringsmønstre, helsetjenesteforløp og arbeidsdeltagelse (sykefravær, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd) blant kvinner i overgangsalderen. Kvinners høye sykefravær og tidlige avgang fra arbeidslivet er en utfordring i norsk arbeidsliv. Det er avgjørende for kvinner, helsepersonell og ledere i arbeidslivet å få forskningsbasert kunnskap om overgangsalder og arbeidsdeltagelse.

Project facts

Name

Diagnosemønstre, helsetjenesteforløp og arbeidsdeltagelse hos kvinner i overgangsalderen

Status

Active

Duration

20.05.24 - 22.05.34

Location

Bergen

Research Topics

Prosjekteier

Universitetet i Bergen

Project members

Una Ørvim Sølvik
Francisco Gomez Real
Kjartan Vibe Fersum
Inger Haukenes

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen, NORCE