Illustrasjonsbilde CONOPRI

Covid-19-utbruddet i Norge – Epidemiologi, helsetjenestebruk og håndtering i primærhelsetjenesten - CONOPRI

What we do

De aller fleste pasientene med covid-19 er i kontakt med primærhelsetjenesten, enten ved at de behandles av legevakt og følges opp av fastlege, eller ved at lege vurderer at pasienten trenger innleggelse i sykehus. Utbruddet har allerede medført store omstillinger i primærhelsetjenesten.

Koronapandemien er ulikt tidligere utbrudd når det gjelder smittsomhet, alvorlighetsgrad av symptomer og sjansen for å utvikle en vaksine innen rimelig tid.

Prosjektet vil utvikle kunnskap, med særlig fokus på primærhelsetjenesten, for å møte både covid-19-pandemien og fremtidige pandemier på to nivåer:

1. Systemnivået, som inkluderer planer for å håndtere mange pasienter, organisering av enheter for å unngå smitteoverføring til helsepersonell og andre pasienter, systemer for testing, sporing og isolasjon, samt pasientforløp gjennom helsevesenet.

2. Det kliniske nivået, som inkluderer kunnskap om risikofaktorer for alvorlig sykdom og død.

Resultatene vil være nyttige for helsemyndighetene både nasjonalt og lokalt. Ny kunnskap om risikofaktorer for alvorlig sykdom og død vil komme til nytte for både pasienter og helsetjenester. Vi vil samarbeide med andre europeiske land slik at resultatene også får internasjonal nytteverdi.

Prosjektet er et samarbeid mellom NORCE, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet.