Rita Sørly

Rita Sørly

Researcher II
Mobile: +47 947 81 398
Email: rsor@norceresearch.no
Office Address: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Publications