Go straight to content
<
<
Kristin Strømsnes

Kristin Strømsnes

Research Professor

krst@norceresearch.no
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Kristin Strømsnes

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Omstilling i offentlig sektor

More information about Kristin Strømsnes

See profile in Cristin

Publications
Scenarios for Civil Society Impact in Norway – 2022
Organisasjonenes kontakt og påvirkning sett fra myndighetenes og medienes synsvinkel – 2022
Volunteering in Scandinavia – 2021
Rokkan, Stein (1921 - 1979) – 2021
Det samiske sivilsamfunnet i Sametinget og i samepolitikken – 2021
Urbanization of the Sámi electorate: An emerging dividing line within modern Sámi politics? – Tidsskrift for samfunnsforskning 2020
The Challenging Position of Civil Society Service Production within the Norwegian Welfare State – 2019
Sterk velferdsstat fremmer frivillig arbeid – Dagens næringsliv 2019
Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case – 2019
The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different – 2019
Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context – 2019
Omfattende stat, omfattende sivilsamfunn – Saktuelt 2018
Politiske aksjoner i Norge: Hvilken rolle spiller organisasjonene? – 2018
Mange hindre for amerikanske velgere – Bergens Tidende 2018
Aktivisme før og nå – Saktuelt 2018
The Reconfiguration of the Norwegian Voluntary Sector – 2018
State and Civil Society: A Regime Change? – 2018
The Transformation of the Scandinavian Voluntary Sector – 2018
Lite forpliktende klimastøtte – Saktuelt 2018
A broad alliance of civil society organizations on climate change mitigation: political Strength or legitimizing support? – Journal of Civil Society 2017
The Sámi: 25 Years of Indigenous Authority in Norway – 2017
The Sámi: 25 Years of indigenous authority in Norway – Ethnopolitics 2016
See all publications in Cristin