Digital kraftpakke tilgjengelig for alle hos innovasjonslab

Her er den digitale tvillingen til boreriggen CAT-D på Oseberg, en splitter ny og avansert simulator.

By Andreas R. Graven