Veiledere, faglige prosedyrer og rutiner for overgrepsmottak

Faglige rutiner og prosedyrer ved overgrepsmottak.

Sist oppdatert: May 25, 2021

Her finner du protokoll for rettsmedisinsk undersøkelse, nasjonal sporblankett, skissetegninger, rettningslinjer for prøvetagning etc.

Retningslinjer ved seksuelle overgrep
Pdf
Retningslinjer for legeerklæringer i volds- og overgrepssaker
Pdf
Rettsmedisinsk protokoll ved seksuelt overgrep
Word
Rettsmedisinsk protokoll ved seksuelt overgrep nynorsk versjon
Word
Retningslinjer for sporsikring og prøvetaking hos kvinner
Pdf
Retningslinjer for sporsikring og prøvetaking hos menn
Pdf
Rettsmedisinsk protokoll ved vold i nær relasjon
Pdf
Rettsmedisinsk protokoll ved vold i nær relasjon nynorsk versjon
Word
Rettsmedisinsk protokoll ved vold i nær relasjon - kortversjonRettsmedisinsk protokoll ved vold i nær relasjon - kortversjon
Pdf
Rettsmedisinsk protokoll ved vold i nær relasjon - veiledning
Pdf
Rettsmedisinsk protokoll ved seksuelt overgrep - veiledning
Pdf
Skisser kropp til protokoll
Pdf