Overgrepsmottak - Østlandet

Sist oppdatert: Apr 29, 2022

Asker og Bærum

-NB Ansvaret for pasienter utsatt for seksuelt overgrep i Asker og Bærum er flyttet til Overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen, telefon 32 25 41 70, adresse Rosenkranzgata 17, 3018 Drammen.

Navn:

Asker og Bærum Legevakt

Tlf:

06780

Adresse:

Besøksadresse: Sogneprest Munthe Kaasvei 100
Postadresse: Asker og Bærum Legevakt, 1304 Sandvika

Adm. ansvarlig:

Åse Aarrestad

Med. faglig ansvarlig:

Trine Lise Strand

E-post:

ase.aarrestad@baerum.kommune.no
trine.strand@baerum.kommune.no

Hjemmeside - overgrepsmottak

Drammen

Navn:

Overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen IKS

Tlf:

32 25 41 70/116 117

Adresse:

Rosenkrantzgt. 17, 3018 Drammen

Adm.ansvarlig:

Anne Beth Helgeland

Med. faglig
ansvarlig:

Bahram Kiani

E-post:

anne-beth.helgeland@legevaktadrammen.no

Hjemmeside - overgrepsmottak

Elverum

Navn:

Voldtektsmottak for Hedmark
Sykehuset Innlandet HF Elverum

Tlf:

06200

Adresse:

Kirkeveien 7, 2406 Elverum

Adm. ansvarlig:

Rolf Skavern

Med. faglig ansvarlig:

Anne Birthe Lømo

E-post:

rolf.skavern@sykehuset-innlandet.no
anne.birthe.lomo@sykehuset-innlandet.no

Hjemmeside - overgrepsmottak

Fredrikstad

Navn:

Overgrepsmottaket i Østfold

Tlf:

116 117 / 47 46 21 00

Adresse:

Jens Wilhelmsensgt. 1, 1671 Kråkerøy

Adm. ansvarlig:

Ann Helen Lomsdalen

Med. faglig ansvarlig:

Alice Moræus

E-post:

ahkl@fredrikstad.kommune.no

Hjemmeside - overgrepsmottak

Lillehammer

Navn:

Overgrepsmottaket for Oppland

Tlf:

61 27 22 16/ 61 27 20 18

Adresse:

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer, Gynekologisk avdeling, A Sandvigsgate 17, 2629 Lillehammer

Med. faglig
ansvarlig

Stian Westad

e-post

stian.westad@sykehuset-innlandet.no

Hjemmeside - overgrepsmottak

Oslo

Navn:

Overgrepsmottaket i Oslo,
Oslo kommune Legevakten

Tlf:

23 48 70 90

Adresse:

Storgt. 40, 0182 Oslo

Med. faglig
ansvarlig

Henriette Myhre Waitz

Med. faglig ansvarlig:

Helle Nesvold

E-post:henriette-myhre.waitz@hel.oslo.kommune.no
helle.nesvold@hel.oslo.kommune.no

Hjemmeside - overgrepsmottak

Sandefjord

Navn:

Overgrepsmottaket i Vestfold

Tlf:

33 45 67 00

Adresse:

Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3247 Sandefjord

Adm. ansvarlig:

Linda Mølgaard Gustavsen

Med. faglig ansvarlig:

Ole Henrik Augestad

E-post:

overgrepsmottak@sandefjord.kommune.no
ole.henrik.augestad@sandefjord.kommune.no

Hjemmeside - overgrepsmottak

Skien

Navn:

Overgrepsmottaket i Telemark,
Skien interkommunale legevakt

Tlf:

116 117

Adresse:

Ulefossveien 55, 3710 Skien

Adm. ansvarlig:

Berit Spange

Med. faglig ansvarlig:

Casper Holmberg

E-post:

berit.spange@skien.kommune.no

Hjemmeside - overgrepsmottak